Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz Tüm sektörlerde  Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve çalışanları  olarak;

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
  • Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
  • Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması,
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile ürünlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması,
  • Enerji ve doğal kaynakların sorumlu ve verimli kullanılması,
  • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı,

Taahhüt ederiz.