Kalite Politikası

UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nde kalite bir yandan müşteri beklentilerini aşmaya çalışırken her bir görevde müşteri gereksinimlerini yerine getirmek anlamına gelir. UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin politikası proje döngüsü boyunca değer yaratmaya önem vererek, güvenlik ve çevreye vurgu ile iş süreçlerinin dikkatli yönetimi yoluyla bunu başarmaktır.

 

Kalite Politikamız aşağıdakileri esas almaktadır;

 

  • ISO 9001 gereksinimlerine uyma,
  • Kalite Yönetimimizi iyileştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin verimliliğini sürekli olarak artırmak için bir yönetim yapısının sürdürülmesi. Müşteri memnuniyetini artırmak Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımımızın bir parçasıdır,
  • Sorumlulukların, hedeflerin, izleme metotlarının belirlenmesi ve periyodik olarak performansın gözden geçirilmesi,
  • Kalite performansımızı daha da iyileştirmek için uygun ölçüm, analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Tüm temel, destek ve yönetim süreçlerimizin planlandığından, kalite risklerinin belirlendiğinden ve tüm işlemler için kontrollerin belirlendiğinden emin olunması,
  • Süreç iyileştirme inisiyatifleri üzerinde odaklanılması,
  • Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi, etkili eğitim yoluyla katkılarının artırılması ve Kalite Yönetim Sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmalarının sağlanması,
  • Tedarikçilerimizin, altyüklenicilerimizin ve tedarik zincirimizin kalite gereksinimlerimizi karşıladığından emin olunması,
  • Güncel teknolojik gelişmelere ayak uydurarak hizmet ve ürün kalitesinin artırılması,
  • Kalite ile ilgili tüm sapmaların ve uygunsuzlukların bildirilmesi, incelenmesi, uygun önleyici ve düzeltici adımların atılması,

 

Burada belirtilen politika ve ilkeler üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların sorumluluğudur. Bu politika dokümanının kopyaları tüm UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nde her bir çalışana iletilecek ve ilgili tüm diğer taraflara erişilebilir kılınacaktır.

 

UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Yönetim Sistemi mevzuattaki değişiklikleri ve/veya şirket gereksinimlerini göz önünde bulundurarak denetlenecek, gözden geçirilecek ve yıllık olarak revize edilecektir.

 

Politika değişiklikleri UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Genel Müdürü tarafından onaylanmakta ve UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından duyurulmaktadır.