Müşteri Memnuniyeti ve Öneri Sistemi Politikası
Bu politikayla Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde Müşteri memnuniyet ve öneri sistemi ilkelerini, kurallarını ve taahhütlerini belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Müşteri şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,
Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,
Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve
Yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uymayı,
Önerileri tarafsız değerlendirmeyi
“İşi yapan, o işi en iyi bilendir” felsefemiz ile sürekli iyileştirme anlayışımız içinde, çalışanlarımızdan öneri sistemini sürekli beslemeleri ve onların gerek küçük adımlı iyileştirmeler gerekse büyük adımlı iyileştirmeler ile süreçlerimizin etkinliğini artırmayı
Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.